Arts Empowering Youth Work” oli SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n koordinoima strateginen kumppanuushanke, joka toteutettiin yhdessä seuraavien järjestöjen kanssa: Arci la Quercia (IT), Gaiac (PT), A.C.T.O.R (RO) ja Arttrain (DK). Hanke käynnistyi alkutapaamisella lokakuussa 2018 Kööpenhaminassa, ja sitä isännöi Arttrain.

TIIVISTELMÄ HANKKEESTA

Arts Empowering Youth Work (Taide nuorisotyön vahvistajana) oli 18 kuukauden mittainen hanke, joka edisti osallistavien taidemenetelmien käyttöä, lisäten näin luovuutta nuorisotyössä. Hankkeen tarkoituksena oli vaikuttaa voimakkaasti nuorisotyön laatuun yhdistämällä osallistavat taidemenetelmät nuorisotyöntekijöiden työskentelyyn, ja vastaamalla kohderyhmän tarpeisiin luovalla tavalla. Nuorisotyöllä viitaamme järjestelmälliseen opetusohjelmaan, jossa nuoret voivat kehittyä sosiaalisesti ja yksilötasolla vapaaehtoistyön kautta sekä EU:n rajojen sisällä että ulkopuolella.

TAVOITTEET

 • Suorittaa systemaattinen tutkimus metodologiasta, henkilöstön asiantuntijuudesta (taidoista), käyttäjistä (nuoret), sekä järjestöjen hallinnoinnista. Tavoitteena on uusi sähköinen kirja innovatiivisesta ja luovasta nuorisotyöstä, sekä osallistavasta taiteesta integraatiomenetelmänä.
 • Tukea organisaatioita kokemusten ja tietojen jakamisessa seuraaville nuorisotyöntekijäsukupolville.
 • Kouluttaa 36 nuorisotyöntekijää ja taiteilijaa, sekä kumppanijärjestöjen piiristä että ulkopuolisista järjestöistä, käyttämään osallistavia taidemenetelmiä työssään erilaisista olosuhteista tulevien nuorten kanssa.
 • Lisätä Drums for Peace -verkoston jäseniä ainakin kahdella uudella järjestöllä. 

36 osallistujaa olivat suoraan mukana koulutettavina hankkeen kahdessa toimintojaksossa (koulutusjaksossa). Mukana oli mm. nuorisotyöntekijöitä, taiteilijoita, vapaaehtoisia ja nuorisokeskusten henkilökuntaa, jotka ovat kaikki kiinnostuneita työskentelemään nuorten voimaannuttamiseksi taiteen ja non-formaalien oppimistapojen avulla. Toimintojaksojen päätyttyä koulutettavat osasivat järjestää taidepainotteisia kansainvälisiä nuorisohankkeita osallistavien ja kokeellisten non-formaalien menetelmien avulla. Karkeasti arvioiden, noin kuusisataa alan toimijaa (myös nuorisopolitiikasta) tavoitettiin epäsuorasti hankkeen tulosten ja levittämiskampanjan avulla.

Hankkeeseen sisältyi kaksi koulutusjaksoa (toimintojaksoa), kolme henkilöstön kokousta, tutkimus taiteen käytöstä työmenetelmänä nuorten parissa, opetusvideo taiteen käytöstä nuorisotyön välineenä, tulosten julkistamisseminaari, sekä jatketut levittämistoimet kumppanijärjestöjen yhteisöissä.

Hankkeessa käytetty menetelmä oli yhteistyötä fasilitaattorien, taiteilijoiden, tutkimusryhmän ja videointiryhmän kesken, ja sen tuloksena tuotettiin sähköinen kirja, jota tarjotaan vapaasti kaikille kiinnostuneille. Koulutusjaksoissa 36 koulutettavaa kävivät ensin läpi taidepainotteisen nuorisovaihdon prosessin, jossa opittiin työskentelyn pääasiat. Toisessa jaksossa opitut asiat vietiin käytäntöön, jossa oppiminen jatkui itse tekemällä paikallisten nuorten parissa. Tutkimus ja video tukevat hankkeen lopputulosta ja sen laatua.

TULOKSET

 • Sähköinen kirja (ladattavan pdf-muodossa tämän sivun lopussa), joka sisältää tutkimukseen perustuvan kuvauksen Drums for Peace -verkoston osallistavien taidemenetelmien metodeista kansainvälisissä nuorisovaihdoissa opetusvideoineen.
 • Uusia taitoja 36:lle toimijalle, sekä uusia jäseniä verkostoon.
 • Henkilöstön parantuneet taidot, ja laajempi ymmärrys Erasmus+ -ohjelmasta paikallisissa yhteisöissä.

Hankkeen odotettiin vaikuttavan suoraan koulutettaviin parantuneiden taitojen muodossa työssä herkkien nuorten parissa, sekä parempien työmahdollisuuksien muodossa. Pääasiallisen hyödyn hankkeesta saivat nuoret, joiden kanssa työskentelemme päivittäin, ja joihin meidän tulee suunnata suurin vaikutus. Tämä tarkoittaa mm. huonompiosaisia nuoria erilaisine sosiaalisine, taloudellisine ja maantieteellisine taustoineen, ja oppimisvaikeuksineen. Jos voimme kehittää taitojamme ja luovia lähestymistapoja nuorisotyössä, pystymme vaikuttamaan yllä mainittuihin asioihin positiivisesti.

Odotamme myös digitaalisen kirjamme vaikuttavan laajasti, koska se suunniteltiin interaktiiviseksi, ja se tulee olemaan saatavilla kaikkialla internetin kautta. Se on suunnattu erityisesti fasilitaattoreille taiteellisessa viitekehyksessä, mutta myös kouluttajille ja opettajille, jotka haluavat kehittää opetusmenetelmiään.

JATKUVUUS

 • Sähköisen kirjan vapaa ja rajoittamaton käyttöoikeus kaikille.
 • Tutkimuksen tulosten seuranta.
 • Uusien hankkeiden luonnostelu päätöskokouksessa Portugalissa, aiheena taide opetuksessa.
 • Tulosten hyödyntäminen tulevien hankkeiden käytännöissä.
 • Koulutettavien saavutettujen oppimistulosten ja kokemuksen virallistaminen.
 • Paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen nuorisopolitiikan parantuminen ja kehittyminen opetuksessa hankkeen tulosten kautta